Echtscheiding Amsterdam

Bij een echtscheiding in Amsterdam komt altijd veel kijken. Men zegt weleens dat het gemakkelijker is om te trouwen dan om te scheiden en dat is (helaas) ook vaak het geval. Vaak is het namelijk zo dat er bij een echtscheiding in Amsterdam onenigheid ontstaat tussen de betrokkenen. Dit is heel vervelend, zeker wanneer er ook kinderen in het spel zijn. U kunt er dan over nadenken mediation in te zetten bij de echtscheiding in Amsterdam.

Uw echtscheiding in Amsterdam op een goede wijze regelen

Het is voor iedereen prettiger wanneer de echtscheiding in Amsterdam goed geregeld kan worden, zonder ruzie en zonder touwtrekken. Wanneer dit niet mogelijk is, dan kunt u ervoor kiezen mediation in te zetten bij de echtscheiding in Amsterdam. Mediation is bemiddeling, waarbij er naar beide partijen wordt geluisterd en er samen wordt gewerkt aan een oplossing die beide partijen tevreden stelt. Wanneer u behoefte heeft aan mediation bij uw echtscheiding in Amsterdam, dan bent u van harte welkom bij GottliebMediation.

Contact

Mediation kan bijdragen aan een goed verloop van uw echtscheiding in Amsterdam. Wanneer beide (ex)partners een goede oplossing willen vinden, maar er samen niet uitkomen, dan is mediation bij de echtscheiding in Amsterdam de oplossing. Kijk gerust even verder op deze website, voor meer informatie over de werkzaamheden en diensten van GottliebMediation. U kunt ook contact opnemen. Bel dan naar 06 – 22 54 74 70 of mail naar info@gottliebmediation.nl. U bent van harte welkom.

Lees meer over: Mediation Amsterdam - Conflictbemiddeling - Echtscheiding Amsterdam - Echtscheiding bemiddeling - Mediation echtscheiding -

Waarom ik bemiddelaar ben geworden
Mijn enthousiasme voor bemiddeling is eigenlijk ontstaan door mijn teleurstelling in de advocatuur. Al tijdens mijn studie Nederlands recht in Amsterdam merkte ik dat advocaten vaak geen goede oplossing bieden voor conflicten tussen mensen. Ik zag hoe het inschakelen van advocaten vaak wordt gezien als een oorlogsverklaring, waardoor de problemen alleen maar groter worden.

Nederlands Recht
De advocatuur is ook nooit het doel van mijn studie geweest. Ik wilde weten hoe maatschappij in elkaar zat; hoe de wetten en regels waren bedacht. Hoe onze samenleving is georganiseerd. Daarom koos ik na mijn studie voor de journalistiek; een logisch gevolg van mijn maatschappleijke belangstelling.

Journalist
Als journalist heb ik mij de afgelopen jaren toegelegd op internationaal recht. Zo heb ik ondermeer verslag gedaan van veel grote internationale processen, ondermeer bij het Joegoslavië Tribunaal en het Internationaal Strafhof. Op die manier kon ik mijn journalistieke belangstelling en mijn juridische achtergrond goed combineren.

Mediation
Toen in de jaren negentig ‘Mediation’ in de Verenigde Staten populair werd, zag ik dat onmiddellijk als goed alternatief voor de advocatuur. Mensen helpen zelf hun conflicten op te lossen sprak mij heel erg aan. Bij het Centrum voor Conflictbemiddeling heb ik destijds een tweejarige opleiding gevolgd.

Nederland
Inmiddels is conflictbemiddeling ook in Nederland een steeds gangbaarder alternatief voor de advocatuur. Naast mijn journalistieke werk heb ik de laatste jaren regelmatig bemiddeld in uiteenlopende conflicten. Het geeft me veel voldoening om samen met mensen tot een onderlinge oplossing te komen van hun geschil.

Beter onderhandelen dan vechten
Iedereen kan het beste zelf zijn eigen conflict oplossen. Dat is mijn uitgangspunt van conflictbemiddeling. Ik help met zoeken naar een oplossing die voor alle partijen acceptabel is. Bemiddelen is vrijwillig; een overeenkomst heeft daarom ook een grote kans van slagen. Als beide partijen het eens zijn met de afspraken zullen zij zich er ook aan houden. Een bemiddelaar is een goed alternatief voor een advocaat.

Emoties
Als een conflict is ontstaan praten mensen vaak niet goed meer met elkaar. Er komen soms veel emoties bij waardoor een oplossing steeds ingewikkelder lijkt te worden. Een bemiddelaar brengt duidelijkheid in de situatie. Door een conflict goed in kaart te brengen komt meestal ook de oplossing in zicht.

Advocaten
Het voordeel van bemiddelen is dat het sneller gaat en minder duur is dan het inschakelen van advocaten, Maar ook de aanpak is essentieel anders. Advocaten behartigen meestal alleen de belangen van één partij, waardoor het conflict juist wordt vergroot. Mediators  zoeken naar een gezamenlijke oplossing voor beide partijen

Samen
Een bemiddeling werkt het best als beide partijen samen met een bemiddelaar aan tafel zitten voor een gesprek. Meestal duren die gesprekken een uur. Als een van de partijen niet wil bemiddelen gaat het niet door. Beide partijen moeten bereid zijn om mee te werken aan een bemiddeling.

Advies
Partijen zijn vrij om elk moment te stoppen met de bemiddeling. Zij kunnen ook besluiten voor onderdelen van het conflict deskundig advies te vragen. Als er geen oplossing wordt gevonden, kan altijd nog een advocaat worden ingeschakeld om een juridische procedure te beginnen. Mijn ervaring is dat in de meeste gevallen mensen ook een oplossing vinden als ze bereid zijn te bemiddelen.

Overleggen
Het komt reglematig voor dat dat  maar één van de partijen wil bemiddelen. Veel mensen hebben toch in eerste instantie de neiging te willen vechten als er een conflict ontstaan is. Het duurt soms even voordat iemand inziet dat door onderhandelen meestal een beter resultaat wordt bereikt.


info@gottliebmediation.nl
V-card

Sint Nicolaasstraat 29
1012 NJ Amsterdam
mobiel 06 22 54 74 70foto's: Annaleen Louwes
tekening: Bill Bodewes
site: empercent